Welkom

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle steun en medeleven
na het overlijden van onze voorzitter Jos Roelofs.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Truckerskonvooi Boldershof

Volg ons ook op Facebook!